Thứ Tư, Tháng Bảy 24, 2024

NHỮNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC ĐOÀN NĂM HỌC 2020

Hội trại chào đón tân sinh viên “PHARMAversal infinity” năm 2020 Hội trại là sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo tinh thần hứng khởi...

NHỮNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC ĐOÀN NĂM HỌC 2019

Cuộc thi hùng biện Dược khoa – “FP Debate champion” năm 2019 Cuộc thi “Debate champion” năm 2019 nhằm tạo được sân chơi bổ ích...

NHỮNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC ĐOÀN NĂM HỌC 2018

Hội thao khoa Dược “FP – CUP” năm 2018 Hội thao “FP – CUP” năm 2018 tổ chức nhằm tạo sân chơi vui khỏe, bổ...

NHỮNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC ĐOÀN NĂM HỌC 2017

Cuộc thi "Rung chuông vàng" Khoa Dược năm 2017 Cuộc thi "Rung chuông vàng" do BCH Liên chi Đoàn Khoa Dược tổ chức nhằm hướng...

Latest article

NHỮNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC ĐOÀN NĂM HỌC 2022

Chương trình minigame “We meet We race” chào mừng Đại hội Liên chi Đoàn khoa Dược và Đại hội Đoàn trường Thông qua chương trình nhằm...

NHỮNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC ĐOÀN NĂM HỌC 2021

Cuộc thi nhảy online “Dance with us” Khoa Dược năm học 2021 Hướng tới mục tiêu chào mừng Tháng thanh niên và kỷ niệm 90...

SINH VIÊN KHOA DƯỢC THAM DỰ “Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học...

Đại diện cho sinh viên Khoa Dược tham dự :Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học - EURÉKA lần thứ 23 năm 2021"...