Cơ cấu tổ chức

Khoa Dược được nâng cấp từ Bộ môn dược theo Quyết Định số 150/QĐ-ĐHKTYDĐN  ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

Về cơ cấu tổ chức, Khoa Dược gồm:

  1. Tổng số cán bộ, giảng viên (CBGV):  33
  2. Tập thể viên chức Khoa Dược:

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA:               
1. ThS.DS. Dương Đình Ánh

2. TS. Phạm Đức Thắng

3. ThS.DS. Nguyễn Thị Nam Phong

Phó trưởng khoa Phụ trách

Phó trưởng khoa

Phó trưởng khoa

GIÁO VỤ KHOA  
ThS.DS. Trịnh Thị Quỳnh  
HÀNH CHÍNH KHOA  
ThS.DS. Hoàng Thị Hoàng Sa  
06 BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA:
Bộ môn Hóa dược
1. TS. Phạm Đức Thắng Giảng viên,  Trưởng bộ môn
2. ThS.DS. Nguyễn Thị Phương Nhung Giảng viên
3. ThS.DS. Phạm Thu Hương Giảng viên
4. ThS.DS. Trần Quế Hương Giảng viên
5. ThS. Đặng Thị Mỹ Huệ Giảng viên
Bộ môn Dược lý – Dược lâm sàng
1. ThS.DS. Nguyễn Thị Nam Phong Giảng viên, Phó trưởng bộ môn PT
2. ThS.DS. Huỳnh Hữu Bốn Giảng viên, Phó trưởng bộ môn
3. ThS.DS. Trần Thị Thúy Nga Giảng viên
4. ThS.DS. Ngô Thị Nga Giảng viên
5. ThS.DS. Trương Nguyễn Bích Ngọc Giảng viên
6. CĐD. Lê Lan Thảo Dược bậc 4
Bộ môn Bào chế – Công nghệ sản xuất dược
1. ThS.DS. Dương Đình Ánh Giảng viên chính, Phó trưởng bộ môn PT
2. ThS.DS. Huỳnh Thị Ngọc Diểm Giảng viên, Phó trưởng bộ môn
3. TS.DS. Nguyễn Thanh Quang Giảng viên
4. ThS.DS. Trần Lưu Phương Thùy Giảng viên
5. ThS.DS. Nguyễn Thị Thu Trang Giảng viên
6. CĐD. Võ Thị Huệ Dược bậc 4
Bộ môn Dược liệu – Thực vật – Dược học cổ truyền
1. ThS.DS. Nguyễn Thị Thương Giảng viên, Phó trưởng bộ môn PT
2. ThS.DS. Trịnh Thị Quỳnh Giảng viên
3. ThS.DS. Võ Văn Sỹ Giảng viên
4. ThS.DS. Hoàng Thị Hoàng Sa Giảng viên
5. ThS.DS. Huỳnh Minh Đạo Giảng viên
6. CĐD. Trần Lê Hương Giang Dược bậc 4
Bộ môn Kiểm nghiệm thuốc
1. ThS. Nguyễn Duy Lưu Giảng viên, Phó trưởng bộ môn PT
2. ThS.DS. Trần Thị Linh Anh Giảng viên
3. DS. Huỳnh Thị Anh Thư Giảng viên
4. DS. Hoàng Thảo Nghi Giảng viên
5. CĐD. Hoàng Thị Ngọc Dung Dược bậc 4
Bộ môn Quản lý và Kinh tế dược
1. DS.CKII Lê Hương Ly Giảng viên, Phó trưởng bộ môn PT
2. ThS.DS. Nguyễn Thị Xuân Thủy Giảng viên
3. ThS.DS. Nguyễn Thanh Thảo Giảng viên
4. ThS.DS. Trần Văn Vương Giảng viên
5. ThS.DS. Lê Thị Bích Thùy Giảng viên