CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC DƯỢC HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y-DƯỢC ĐÀ NẴNG

0
939

THÔNG TIN CHUNG CỦA NGÀNH ĐÀO TẠO

1. Tên chương trình đào tạo
(Name of Program)
Dược học (Pharmacy)
2. Trình độ đào tạo (Level) Đại học (Graduate)
3. Mã ngành đào tạo (Code) 7720201
4. Đối tượng tuyển sinh (Enrolment) Công dân tốt nghiệp THPT và đạt tiêu chuẩn tuyển sinh đầu vào theo quy định của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng
(as Enrolment criteria of school)
5.Thời gian đào tạo (Duration) 5 năm (5 years)
6. Cơ sở đào tạo (Institute) Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng
(Danang University of Medical Technology and Pharmacy)
7. Loại hình đào tạo (Type) Chính quy (Official)
8. Ngôn ngữ đào tạo (Language) Tiếng Việt (Vietnamese)
9. Tổng số tín chỉ (Credits) 185 tín chỉ (credits)
(không tính Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh)
10.Danh hiệu tốt nghiệp (Degree) Dược sĩ đại học (Pharmacist)
11. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp (Employment options) – Trực tiếp mở nhà thuốc tham gia kinh doanh thuốc theo quy định hiện hành của nhà nước về hành nghề dược.
– Đảm nhiệm các vị trí công tác Dược trong các cơ quan quản lý, cơ sở điều trị, các công ty sản xuất kinh doanh (sản xuất dược phẩm hoặc cung ứng thuốc), các trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm và các cơ sở y tế khác có liên quan đến ngành dược thuộc công lập và ngoài công lập.
– Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý trong các đơn vị đào tạo: trường Đại học, Cao đẳng, viện nghiên cứu …..
12. Khả năng nâng cao trình độ
(Higher education options)
– Dược sĩ Chuyên khoa I
– Dược sĩ Chuyên khoa II
– Thạc sĩ Dược
– Tiến sĩ Dược

 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Program learning outcome – PLO)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 29/4/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng): Xem chi tiết tại đây

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây