Thứ Bảy, Tháng Sáu 22, 2024

Đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DƯỢC HỌC NĂM HỌC 2020

Ban hành kèm theo Quyết định số 322/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 19/06/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng: Xem...

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 2020

Tháng 6 năm 2020, Khoa Dược đã phê duyệt ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Kèm theo Quyết định số 322/QĐ-ĐHKTYDĐN, ngày 19 tháng 6...

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC DƯỢC HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC...

THÔNG TIN CHUNG CỦA NGÀNH ĐÀO TẠO 1. Tên chương trình đào tạo (Name of Program) Dược học (Pharmacy) 2. Trình độ đào tạo (Level) Đại học (Graduate) 3. Mã...

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC TRONG PHÒNG THỰC TẬP THÍ NGHIỆM BỘ MÔN BÀO...

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BỘ MÔN BÀO CHẾ

Đoàn thanh niên

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 2020

Tháng 6 năm 2020, Khoa Dược đã phê duyệt ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Kèm theo Quyết định số 322/QĐ-ĐHKTYDĐN, ngày 19 tháng 6...

NHỮNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC ĐOÀN NĂM HỌC 2022

Chương trình minigame “We meet We race” chào mừng Đại hội Liên chi Đoàn khoa Dược và Đại hội Đoàn trường Thông qua chương trình nhằm...

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC DƯỢC HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC...

THÔNG TIN CHUNG CỦA NGÀNH ĐÀO TẠO 1. Tên chương trình đào tạo (Name of Program) Dược học (Pharmacy) 2. Trình độ đào tạo (Level) Đại học (Graduate) 3. Mã...

NHỮNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC ĐOÀN NĂM HỌC 2017

Cuộc thi "Rung chuông vàng" Khoa Dược năm 2017 Cuộc thi "Rung chuông vàng" do BCH Liên chi Đoàn Khoa Dược tổ chức nhằm hướng...

TÀI LIỆU THAM KHẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – KHOA DƯỢC

Những tài liệu tham khảo nghiên cứu khoa học của Khoa Dược: Xem chi tiết tại đây - Đề tài nghiên cứu khoa học của...

Công đoàn

NHỮNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC ĐOÀN NĂM HỌC 2020

Hội trại chào đón tân sinh viên “PHARMAversal infinity” năm 2020 Hội trại là sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo tinh thần hứng khởi...

Nghiên cứu khoa học

SINH VIÊN KHOA DƯỢC THAM DỰ “Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học...

Đại diện cho sinh viên Khoa Dược tham dự :Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học - EURÉKA lần thứ 23 năm 2021" với 2 đề tài của các tác giả sau: 1. "Nghiên...

TÀI LIỆU THAM KHẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – KHOA DƯỢC

Những tài liệu tham khảo nghiên cứu khoa học của Khoa Dược: Xem chi tiết tại đây - Đề tài nghiên cứu khoa học của Giảng viên: Xem chi tiết tại đây - Đề tài nghiên...

Hoạt động chuyên môn