Thứ Tư, Tháng Bảy 24, 2024

Đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DƯỢC HỌC NĂM HỌC 2020

Ban hành kèm theo Quyết định số 322/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 19/06/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng: Xem...

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 2020

Tháng 6 năm 2020, Khoa Dược đã phê duyệt ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Kèm theo Quyết định số 322/QĐ-ĐHKTYDĐN, ngày 19 tháng 6...

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC DƯỢC HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC...

THÔNG TIN CHUNG CỦA NGÀNH ĐÀO TẠO 1. Tên chương trình đào tạo (Name of Program) Dược học (Pharmacy) 2. Trình độ đào tạo (Level) Đại học (Graduate) 3. Mã...

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC TRONG PHÒNG THỰC TẬP THÍ NGHIỆM BỘ MÔN BÀO...

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BỘ MÔN BÀO CHẾ

Đoàn thanh niên

NHỮNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC ĐOÀN NĂM HỌC 2019

Cuộc thi hùng biện Dược khoa – “FP Debate champion” năm 2019 Cuộc thi “Debate champion” năm 2019 nhằm tạo được sân chơi bổ ích...

TÀI LIỆU THAM KHẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – KHOA DƯỢC

Những tài liệu tham khảo nghiên cứu khoa học của Khoa Dược: Xem chi tiết tại đây - Đề tài nghiên cứu khoa học của...

CHI BỘ KHOA DƯỢC TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI NĂM 2019

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, ngày 03 tháng 7 năm 2019, tại hội trường II tầng...

SINH HOẠT KỶ NIỆM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/06

Dưới sự tổ chức của Công Đoàn trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng, Công Đoàn Khoa Dược đã tham gia sinh hoạt...

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 2020

Tháng 6 năm 2020, Khoa Dược đã phê duyệt ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Kèm theo Quyết định số 322/QĐ-ĐHKTYDĐN, ngày 19 tháng 6...

Công đoàn

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 2020

Tháng 6 năm 2020, Khoa Dược đã phê duyệt ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Kèm theo Quyết định số 322/QĐ-ĐHKTYDĐN, ngày 19 tháng 6...

Nghiên cứu khoa học

SINH VIÊN KHOA DƯỢC THAM DỰ “Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học...

Đại diện cho sinh viên Khoa Dược tham dự :Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học - EURÉKA lần thứ 23 năm 2021" với 2 đề tài của các tác giả sau: 1. "Nghiên...

TÀI LIỆU THAM KHẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – KHOA DƯỢC

Những tài liệu tham khảo nghiên cứu khoa học của Khoa Dược: Xem chi tiết tại đây - Đề tài nghiên cứu khoa học của Giảng viên: Xem chi tiết tại đây - Đề tài nghiên...

Hoạt động chuyên môn